Ikonka symbolizująca ustawieniaStrona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się co to są pliki cookie oraz zmienić ich ustawienia zapoznaj się z tym artykułem

Przejdź do: TREŚCI MENU STOPKI

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej

wybierz rozmiar i kolor

  link do wersji standardowej strony link do kontrastowej wersji strony

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach

 

DOSTĘPNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

 1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach http://www.gok-wolajowice.pl/

 1. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 24.06.2009
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2017

 1. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Bień, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Można także zadzwonić na numer telefonu 846 981 486.

Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

 1. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • Na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedowidzących.
 • Na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik.
 • Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów.

Ponadto: mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności natomiast dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową,

Mogą wystąpić również takie sytuacje, które powodują, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na:

 • pochodzenie z różnych źródeł w związku z czym Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach nie ma uprawnień do edycji i zmiany treści tych dokumentów,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. 

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach planuje wdrożenie nowej strony internetowej zgodnej z ustawą do czerwca 2021 roku.

 Ułatwienia na stronie internetowej:

 • możliwość włączenia wersji kontrastowej,
 • wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury,
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie, zarówno z poziomu strony jak i przeglądarki,
 • uporządkowana przejrzysta struktura strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • umieszczono kotwice, które umożliwiają szybkie przejście do treści, menu lub stopki strony,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.
 1. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 21-09-2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 1. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 1. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab- przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • ShiftTab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUpprzewinięcie strony w górę
 • PgDn- przewinięcie strony w dół
 • Ctrl"+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl"-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl"0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home- przejście na górę strony
 • End- przejście na dół strony

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Lokalizacja obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach.

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach zlokalizowany jest w miejscowości Wołajowice.

Pełny adres: Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów.

W swoich strukturach posiada Gminną Biblioteką Publiczną oraz jej filie, których siedziby znajdują się w następujących lokalizacjach:

 • Gminna Biblioteka Publiczna: Moniatycze 81, 22-500 Hrubieszów

4 Filie:

 • Stefankowice 26, 22-500 Hrubieszów
 • Czerniczyn 125, 22-500 Hrubieszów
 • Dziekanów 66, 22-500 Hrubieszów
 • Kosmów 114A, 22-500 Hrubieszów

1 Punkt Biblioteczny: Teptiuków 55, 22-500 Hrubieszów.

 

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie, z/s w Wołajowicach

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie znajduje się przy drodze Moniatycze-Szpikołosy. Wejście główne jest widoczne od ulicy, natomiast wejście drugie prowadzące bezpośrednio do biura GOKu znajduje się od podwórza. Przed budynkiem GOKu znajduje się parking, na którym nie ma wyznaczonych miejsc do parkowania w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych, drugi parking znajduje się w podwórzu, tam również nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściach do budynku znajdują się podjazdy dla osób poruszających się na wózku.

Do wewnątrz budynku od strony ulicy wchodzi się przez szerokie, przeszklone drzwi.

Po prawej stronie znajduje się sala widowiskowa, do której prowadzi krótki korytarz, w tym miejscu znajduje się również szatnia. Naprzeciw szatni usytuowane są drzwi prowadzące bezpośrednio na scenę. Osoba niepełnosprawna nie ma możliwości dostania się do punktu centralnego sali, ponieważ w pomieszczeniu występuje różnica poziomów podłogi.

Po lewej stronie znajdują się toalety, żadna z nich nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na wprost głównych drzwi wejściowych znajduje się korytarz, który prowadzi do pomieszczeń biurowych tj. gabinetu dyrektora ośrodka, pokoju animatorów, księgowości, sekretariatu itp. Przejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, znajduje się tam wiele schodów i wąskich korytarzy. Nie ma windy ani podjazdów dla wózków.

Wejście do budynku usytuowane od podwórza, wyposażone jest w podjazd dla wózków. Prowadzi przez dwoje drzwi otwierających się na zewnątrz. Aby dostać się do holu należy przejść przez krótki korytarz.

Po prawej stronie holu znajdują się następujące pomieszczenia:

 • Pierwsze – przestronne, jasne pomieszczenie, w którym znajdują się stanowiska patrząc zgodnie z ruchem wskazówek zegara, od lewej: turystyka, kadry/informatyka, księgowość, sekretariat.
 • Drugie – mniejsze pomieszczenie, w którym znajdują się stanowiska po lewej stronie pomieszczenia: Animator, Koordynator ds. promocji i rozwoju.

Po lewej stronie holu znajduje się wejście do pomieszczenia socjalnego, wąskie przejście prowadzące do drugiej części budynku (można się tam dostać poprzez wejście główne prowadzące od strony ulicy) oraz gabinet dyrektora.

Ośrodek nie zapewnia informacji na temat lokalizacji poszczególnych pomieszczeń w sposób wizualny.

Podłogi w tej części budynku są na jednym poziomie, co może ułatwić poruszanie się na wózku. Problemem mogą być zbyt wąskie drzwi prowadzące do poszczególnych pomieszczeń, które nie spełniają odpowiednich norm.

Różnice poziomów oraz stopnie schodów wewnątrz budynku oznaczone są kontrastową taśmą.

Budynek nie jest wyposażony w windę ani urządzenia ułatwiające poruszanie się po klatkach schodowych (schodołaz), w razie potrzeby, istnieje możliwość obsłużenia interesanta poza budynkiem, lub pomoc w dostaniu się do środka.

Budynek Ośrodka nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną i domofon.

 

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, Moniatycze 81, 22-500 Hrubieszów

Biblioteka znajduje się na parterze budynku, który dzieli ze świetlicą wiejską w Moniatyczach. Wejście do budynku usytuowane jest od drogi głównej. Na parkingu brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Do wejścia prowadzi betonowy chodnik, trzy schodki wraz z barierką, brak jest podjazdu dla wózków. Drzwi wejściowe, nie są dostosowane dla osób na wózkach. Biblioteka znajduje się po prawej stronie budynku. Prowadzi do niej wąski korytarz, który utrudnia dostanie się do pomieszczenia osobom niepełnosprawnym. Aby wejść do biblioteki, należy pokonać wąskie drzwi i wysoki próg. W budynku są dwie toalety, żadna z nich nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach biblioteki brak jest kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych, komunikatów głosowych oraz pętli indukcyjnych, jednak usytuowanie pomieszczeń na parterze i mała  powierzchnia zapewnia bezpośredni kontakt, co skutkuje szybką reakcją bibliotekarza na potrzeby użytkownika. Osoby potrzebujące pomocy mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 84 691 80 19. Bibliotekarz dostarczy potrzebne materiały.

 

Budynek Filii, Stefankowice 26, 22-500 Hrubieszów

Filia biblioteki znajduje się w budynku parterowym. Wejście do budynku od ulicy, nie ma wyznaczonego parkingu . Wzdłuż ulicy obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdu dla wózków. Wejście do biblioteki nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Podłogi w pomieszczeniach biblioteki znajdują się na różnych poziomach. W filii nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak również  kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych, komunikatów głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Lokal na parterze i mała powierzchnia filii zapewnia jednak  bezpośredni kontakt, co skutkuje szybką reakcją bibliotekarza na potrzeby użytkownika.

 

Budynek Filii, Czerniczyn 125, 22-500 Hrubieszów

Filia mieści się w budynku Świetlicy Wiejskiej w Czerniczynie na parterze. Wejście do biblioteki znajduje się od drogi głównej. Drzwi nie posiadają dużego progu, są dostatecznie szerokie aby osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku mogła samodzielnie się dostać do środka. W budynku świetlicy znajdują się dwie toalety, jednak nie są dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wokół budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. W pomieszczeniach biblioteki brak jest kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych, komunikatów głosowych oraz pętli indukcyjnych, jednak usytuowanie pomieszczeń na parterze i oraz mała  powierzchnia zapewnia bezpośredni kontakt, co skutkuje szybką reakcją bibliotekarza na potrzeby użytkownika. Osoby potrzebujące pomocy mogą skontaktować się z pracownikiem pod numerem telefonu 84 697 31 14.

 

Budynek Filii, Dziekanów 66, 22-500 Hrubieszów

Filia biblioteczna znajduje się na parterze  budynku Świetlicy Wiejskiej, miejsce otoczone jest terenem zielonym, z wyznaczoną alejką dojazdową i parkingiem. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Przy budynku jest  podjazd dla niepełnosprawnych oraz szeroki taras. Do biblioteki prowadzą drewniane drzwi, następnie wąski przedsionek i kolejne, podwójne drewniane drzwi pozwalają wejść już do właściwego pomieszczenia biblioteki, otwarcie wymaga pomocy bibliotekarza. W bibliotece podłoga znajduje się na różnych poziomach, różnica poziomów oznaczona jest kontrastową żółto – czarną taśmą. Wprowadzenie wózka  inwalidzkiego wymaga  pomocy bibliotekarza. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W filii brak kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych, ale powierzchnia jest na tyle mała, że dostęp do drzwi jako drogi ewakuacji jest widoczny. Lokal na parterze i mała powierzchnia filii zapewnia bezpośredni kontakt. Osoby potrzebujące pomocy mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 84 699 12 56.

 

Budynek Filii, Kosmów 114A, 22-500 Hrubieszów

Filia biblioteczna znajduje się na parterze  budynku Świetlicy Wiejskiej, miejsce otoczone jest terenem zielonym, przed budynkiem znajduje się duży parking. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Aby wejść do budynku należy pokonać schody. Nie ma podjazdu dla  osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą drewniane drzwi otwierane na zewnątrz. Po wejściu na świetlicę, pomieszczenie biblioteki znajduje się po lewej stronie obok sceny.

W budynku znajdują się toalety, jednak nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W filii brak kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych, ale powierzchnia jest na tyle mała, że dostęp do drzwi jako drogi ewakuacji jest widoczny. Lokal na parterze i mała powierzchnia filii zapewnia bezpośredni kontakt.

 

Punkt biblioteczny, Teptiuków 55

Punkt biblioteczny znajduje się na parterze w budynku świetlicy. Wejście od drogi, chodnik, trzy schodki bez barierki, brak podjazdu dla  wózków inwalidzkich i parkingu. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku potrzeby skorzystania z punktu bibliotecznego należy skontaktować się z pracownikiem Filii w Dziekanowie pod nr tel. 84 699 12 56.

 1. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Aby móc skorzystać przez osoby zainteresowane z pomocy przy załatwianiu spraw w Gminnym Ośrodku Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach zachęcamy do kontaktu: 

 • poprzez osobę trzecią,
 • telefonicznego pod nr 846 981 486,
 • fax pod nr  846 981 496,
 • e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 1. Informacje dodatkowe

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach nie posiada aplikacji mobilnej.

 

  

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (plik w formacie PDF).

 

Gminny Ośrodek Kultury
w Hrubieszowie
z/s w Wołajowicach
ul. Wołajowice 33
22-500 Hrubieszów

Telefon: 84 6981486
Fax: 84 6981496

e-mail: gok-wolajowice@gok-wolajowice.pl
http://www.gok-wolajowice.pl

Copyright © 2021 GOK Hrubieszów z siedzibą w Wołajowicach.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

wersja archiwalna poprzedniej strony

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: gok-wolajowice@gok-wolajowice.pl

Powrót na górę strony